عاشورا اوج دلدادگی مردم کامیاران

کامیاران نیوز:امروز عاشوراست یاعیدقربان است امروز مردم دلداده کامیاران به عشق عاشورای 61هجری حماسه آفریدند تا با زبانی زیبا به جهانیان بگویند دیگر حسینیان تنها نخواهند ماند.

45od_عاشورا11.jpg

پس کلمات قاصرند ازبیان این همه شعر وشعور وشما را با تصاویرامروز باقی می گذاریم تا خود به سهم خود این روز کامیاران را تفسیرنمائید.

 ارسال تصاویرتوسط برادران عاشورائی حاج اسماعیل باتمانی وکربلائی یزدان مرادی

45od_عاشورا11.jpg

 

13y8_عاشورا10.jpg

c9n8_عاشورا13.jpg

 http://www.upsara.com/images/yjqp_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C.jpg

 http://www.upsara.com/images/s6rw_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C1.jpg

http://www.upsara.com/images/3g11_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C2.jpg

http://www.upsara.com/images/vxke_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C3.jpg

http://www.upsara.com/images/dhi6_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C4.jpg

http://www.upsara.com/images/tpet_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C5.jpg

http://www.upsara.com/images/k3gx_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C6.jpg

http://www.upsara.com/images/b1g6_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C7.jpgتاریخ : یکشنبه 9 مهر 1396 | 16:30 | نویسنده : کامیاران نیوز | نظرات