تبلیغات
وبسایت کامیاران نیوز - چرا کردستان عراق به این روز افتاده است/قسمت اول

چرا کردستان عراق به این روز افتاده است/قسمت اول

روابط عمومی کامیاران نیوز

خبرگزاری فارس: «سنجار» نیز تحت کنترل نیروهای عراقی درآمد

مدیریت کامیاران نیوز:درنگارش این مقاله از هیچ منبعی استفاده نشده استوحاصل تجربیات 50سال عمر این حقیرمی باشد

قبل از هرچیز امیدوارم خوانندگان این مقاله به دور از تعصبات قومی متن را مطالعه نموده واگر انتقاداتی را دارند درفضائی دوستانه وکاملا علمی وبرپایه ی واقعیات  میدانی مطرح نمایند که قطعا اگر فضائی کاملا دوستانه فراهم گردد همه مسائل بسیار زیبا وبه دور از جنجال های متعصبانه بررسی خواهدشد.

اکنون که منطقه دستخوش وآبستن حوادث بسیار خطرناکی گردیده  است لازم است قبل از هرسخنی وبه جهت قرارگرفتن نسل جوان که آگاهی کمتری از گذشته ی منطقه دارند گریزی به سال های دور زد تا عزیزان جوان مان در جریان پروسه ی گذشته ی منطقه قرارگیرند.البته تلاش براین است که با عنایت به مهم بودن زمان زیاد به گذشته ها برنگردیم وموضوع را از زمان صدام معدوم پیگیری نمائیم.

با روی کار آمدن حسن علی البکر در کسوت رئیس جمهور عراق صدام حسین توانست خود را به نخست وزیری وی برساند صدام حسینی که در سن 19سالگی دائی خود را به قتل رسانده بود ودر ماجرای قتل نافرجام رئیس جمهور قبل نقش اول را داشت وبعد از عدم موفقیت به قاهره گریخت،فردی که زندگی سیاسی خود را با قتل وکشتار آغاز کرده بود.

صدام بازیگر توانمندی بود ودر یک خیمه شب بازی بسیار زیبا حسن علی البکر راکنار گذاشته وخود رسما رئیس جمهور عراق گردید.

البته لازم است به سمع خوانندگان محترم رسانده شود صدام دارای افکاری کاملا التقاطی بود واین افکار برگرفته از فردی به نام میشل عفلق بود که بنیان گذار حزب بعث در دو کشور سوریه وعراق بود.

حزب بعث براساس سه رکن قرار داشت وهرکس به این سه رکن اعلام وفاداری مرکرد صدام او را از خود می دانست ومهم نبود از چه قوم ومذهبی باشد این سه رکن اساسی عبارت بودند از وحده ،حریه ،اشتراکیه(وحدت،آزادی،وزندگی اشتراکی)

درظاهر کلمات بسیار زیبا بودند وهرفردی را در کمترین زمان جذب خود می کرد واگر امروز می بینیم هسته های اصلی جنایتکاران داعش همان افسران عضو حزب بعث هستند جای هیچ تعجبی نیست.

صدام قبل از به دست گرفتن قدرت با کردهای عراق مذاکراتی را انجام داده بود وتوافقات مهمی را نیز به تصویب رسانده بودند وهردو طرف از آن بسیار راضی بودند.

با کنار رفتن البکر وشروع ریاست جمهوری صدام حسین وزارتخانه های توافق شده به کردها واگذار شد وکردستان عراق به نوعی دارای خودمختاری تحت عنوان حکم الذاتی گردیده بود اما دیری نپائیدکه  اولین جرقه ی کشتار ها شروع شد.

صدام در حقیقت سازمانی مخفی را تحت عنوان استخبارات به وجود آورده بود و،وفادارترین افراد خود را به ریاست آن انتخاب کرده بود وکشتارها در حقیقت خروجی گزارشاتی بود که استخبارات در اختیار صدام قرارداده بودند، خبرها حکایت از آن داشت که اعضای حزب بعث از عمکرد صدام ناراضی هستند وکنار گذشته شدن حسن البکر در حقیقت کودتا بوده است نه این که استعفاوبه همین خاطر تصمیم به حذف صدام گرفته می شود.

اما همانگونه که در فوق آمده است صدام استخبارات را بسیار زیبا به نفع خود طراحی کرده است واز کوچکترین تحرکات دوست ودشمن آگاهی می یابد،صدام در حرکتی کاملا جانیانه دوستان خود را که دربه قدرت رسیدنش نقش به سزائی داشتند در محفلی حزبی به رگبار می بندد وآنانی که موفق به فرار می شوند دستگیر کرده به جوخه های اعدام می سپارد واز همین جا دیکتاتوری خفقان حزب بعث شروع می شود.

کردها با خود می اندیشند صدامی که به بهترین برادران خود رحم نکرد قطعا به کردها رحم نخواهد کرد هرچند صدام یک عرب کاملا تندرو در بحث قومیتی بود اما کردها در این بزنگاه حساس یک موضوع بسیار مهم را فراموش کردند که نژاد وزبان بیش از حزب بعث برایش ارزش ندارد واگر قرار باشد علیه کردها وارد عمل شود قبل از مسائل قومیتی به خاطر مسائل حزبی است وبه همین دلیل کردها بازیگر خوبی نبودند چرا که باید رگ خواب او را می یافتند نه اینکه از قتل عام هایش بترسند کردها اگر این مهم را می یافتند وبا به کارگیری سیاست خاص در مقابل تفکرات آن جانی بهتر می توانستند اهداف خود را جلو برند.

اما به علت عدم سلطه برحقایق میدانی کردها بسیار زود بازی برده را با باخت عوض کردند وراهی کوهستان ها شدند وباردیگر آوارگی ها شروع گردید وبسیاری از مردم فقیر کردستان عراق در این غائله از بین رفتند وحتی گوری برای ریخته شدن قطراتی از اشک نداشتند.

پیروزی انقلاب اسلامی نقطه رهائی ملت های مستضعف

رژیم ستمشاهی قبل از این که صدام معدوم رئیس جمهور عراق گردد تحت عنوان قرارداد 1975الجزایر به کردهای عراق ظلمی فاحش روا داشت درآن جنگ که عراقی ها خود را بازنده می دیدند به ناچار به قرارداد 1975 تن در دادند واتفاقا امضاءکننده این قرارداد کسی نبود جز صدام حسین که درآن زمان نخست وزیرعراق بود با امضای این توافق نامه که هدف عراقی ها از آن سرکوب کردها بود، کردها بسیار متضررشدند ورؤیاهای شیرین را برباد رفته دیدند اما از آنجائی که خداوند رحمن پشتیبان مظلومین است به ناگاه طوفانی وزیدن گرفت که نام آن را انقلاب اسلامی گذاشتند وشاه ستمگر به زباله دانی تاریخ پیوست وامیدها در دل مستضعفان زنده گردید.

دفاع مقدس

استکبار جهانی که بهترین متحد خود را علیه اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی از دست داده بود براین موضوع تلاش داشت به هرقیمتی که شده انقلاب اسلامی را ساقط کند وبه همین خاطر به موارد ذیل دست یازید اما از آنجا یی که قدرت خداوند قهار را فراموش کرده بود هربار به سختی شکست خورده امروزش از دیروزس بسیار دردناک تر است.

-حمله نظامی طبس که امدادهای غیبی همه ی داشته های آمریکا را در صحرای طبس با قدرت شن از بین برد وانسان را به یاد الم ترکیف فعل ربک بالاصحاب الفیل می انداخت.

-ایجاد غائله خلق عرب

-شعله ور نمودن اختلافات مذهبی در شمال کشور تحت عنوان خلق ترکمن

-به آشوب کشاندن سیستان وبلوچستان

-حضور ضد انقلاب در کردستان وقتل عام هزاران نفر بومی وغیربومی توسط ایادی آمریکای جنایتکار

-پرورش سازمان منافقین خلق وشهادت بیش از 17هزار نفرتوسط این جنایتکاران

-کودتای نوژه

-ودر پایان جنگ تحمیلی

کردهای عراق باردیگر امیدوار می شوند

با شروع جنگ تحمیلی کردهای عراق درشمال وشعیان در جنوب از عراق خارج شده به یاری برادران ایرانی خود آمدند ودر طول هشت سال دفاع مقدس از خود رشادت ها نشان دادند هنوز قرارگاه رمضان که یادگارکردهای عراق وسپاه بدر یادآور شعیان عراق بود در اذهان رزمندگان دفاع مقدس بهترین جا را به خود اختصاص داده است.

صدام که جنگی ظالمانه را به ملت رشید ایران تحمیل کرده بود ومی دانست بازنده ی این جنگ حواهد بود درحرکتی ناگهانی قطعنامه 598سازمان ملل را پذیرفت واعلام نمود از روز جمعه( که تقریبا در مرداد ماه سال 69قرارداشت )نیروهایش را به مرزهای بین المللی بازخواهد گرداند وهمان روز تبادل اسرا را نیزآغاز خواهد کرد.

با پایان جنگ تحمیلی ایران هیچ گاه متحدان خود را رها نکرد چون حکومت ایران براساس اسلام بنیان گذاری شده بود ودر چنین سیاستی آدم فروشی نیامده است واین بود که رزمندگان کرد وشیعه همچون بسیجیان وارتشیان وپاسداران ایرانی از تمامی مزایای مورد نظر برخوردار بودند وآزادانه در سرتاسر ایران تردد داشتند حقوق دریافت می کردند وحتی با زنان ایرانی ازدواج نموده دختران خود را به عقد پسران ایرانی درمی آوردند وهیچ کس باور نداشت که اینها ایرانی نیستند

حمله به کویت سرآغاز به قدرت رسیدن کردها

با حمله احمقانه ی صدام به کویت به ناگاه همه چیز تغییرکرد دوستان صدام به دشمنانش بدل شدند دشمنان دیروزش به نصیحتش پرداختند اما صدام که سرمست قدرت بود این سخنان کمترین تاثیررا برروی او نداشت واین بود که جنگ دوم خلیج فارس آغاز شد بعداد وشهرهای بزرگ عراق به تلی از خاکستر بدل شدند شیعیان قیام کردند  تا کربلا پیشروی کردند،کردها از شمال به سمت کرکوک سرازیر شدنداما باردیگر آمریکائی ها خیانت کردند.

واشینگتن که دریافته بود اگر تحرکات شیعیان وکردها ادامه یابد برنده اصلی این جنگ ایرانی ها هستند قاصدی  را کاملا محرمانه به بغداد روانه کرد که اگرصدام اشتباهاتش را بپذیرد وخسارت کویت وعربستان ر ا جبران نماید در قدرت باقی خواهد ماند،روز بعدچهره   صدام برروی صفحات تلویزیون های مختلف دنیا ظاهر شد ور حالی که خود را برنده  ام المعارک(مادرجنگ ها)معرفی می کرد صلح را پذیرفت وآنانی که به موضوع اشراف داشتند نمی دانستند به این خیمه شب بازی بگریند یا بخندند اما امری که مهم بود ویرانی 2کشورعراق وکویت وکشتار صدها هزار نفردیگر از جامعه مسلمانان بود.

اما کردها در این موضوع  اولین برگ برنده را به دست آوردند صدام به کردستان لشکرکشی کرد وکردها به شدت آواره شدند وهمین شهرکامیاران مامن هزاران کرد عراقی گردید اما با جانفشانی کردها وحمایت های جمهوری اسلامی ایران کردها توانستند با ردیگر مناطق از دست رفته را تصرف نموده وسازمان مل با تصویب قطعنامه ای به صدام هشدار داد اگر از مدار 36 درجه شمالی وجبی بالاتر رود آماده جنگ ویرانگر دیگری باشد.

کردها باسازی کردستان عراق را آغاز کردند

فرصت خوبی برای کردها پیش آمده بود صدام دیگر نمی توانست متعرض آنها شودوبه همین خاطر شروع به بازسازی کردستان کردند ونباید از انصاف گذشت که ایران اسلامی در این بازسازی بیشترین کمک ها را روانه ی کردستان عراق نمود وهزاران متخصص وتکنسین ایرانی در این بازسازی حضوری فعال یافتند وکردستان عراق بعد از دهها سال آوارگی ودربدری روی آرامش را به خود می دید اما این آرزو دیری نپائید که برادر کشی ها آغاز شد.

دو حزب بزرگ کردستان عراق یعنی یه کیه تی ودیموکرات به جان هم افتادند وهزاران نفر را از همدیگر کشتند تا جائی که بارزانی به صدام پناه آورد ومام جلال به ایران صدام معدوم در کمترین فرصت زمانی نیروهایش را به کمک اربیل فرستاد وتمام مناطقی را که یه کیه تی ها تصرف کرده بودند از آنها پس گرفتند وبه سمت سلیمانیه مقر دائمی جلالی ها سرازیر شدند ومام جلال به ایران پناه آورد.

حکمیت ایران جواب می دهد

سران جمهوری اسلامی ایران که قبل از هرچیز جهان اسلام برای شان مهم بوده ،هست وخواهد بود مسعود بارزانی را نیز به تهران دعوت نموده ومشکلات فیمابین را حل وفصل نمود وبه قول کلمات عامیانه دست در گردن هم انداخته روانه ی کردستان شدند وخونریزی ها متوقف شد وبار دیگر پای بعثی ها ازکردستان قطع گردید واین مهم به دست نمی آمد مگر درسایه ی نصایح برادرانه وخداخواهانه ی بزرگان ایران اسلامی، چراکه ایران مام جلال وکاک مسعود را از خود می دانست وهمواره درجل مشکلات قوم کرد در عراق می کوشید تا جائی که بیش ا ز95درصد مایحتاج کردها درآن زمان از طریق ایران تامین می گردید.

11سپتامبرهلاکت صدام را رقم می زند

قطعا همه ی عزیزان در جریا ن 11سپتامبرهستند روزی که برج های دوقلوی آمریکا مورد حمله هواپیماهای مسافربری قرارگرفتند وهردو برج با خاک یکسان شدند وصدها انسان بی گناه درآن جزغاله شدند.

آمریکا در ابتدا القاعده وطالبان را مسئول این ماجرا دانست ودرکمترین زمان ممکن افغانستان را تصرف کرد اما به این راضی نبودجورج پسر حملات خود را بدون مجوز سازمان ملل به عراق آغازکرد وبدون کمترین درگیری بغداد را اشغال کرده وشخص صدام توسط نیروهای مام جلال به طرز خفت باری دستگیرمحاکمه واعدام گردید.

بازماندگان حزب بعث به بمب گذاری های انتحاری روی آوردند همچنین تعدادی از مخالفان صدام امریکا را اشغالگر دانسته به جنگ با آنها روی آوردند وصدها نظامی انگلیسی وآمریکائی را قتل عام کردندوهمین تلفات باعث گردید آمریکائی ها از عراق خارج شوند ودر اولین انتخابات کاملا دمکراتیک حکومت عراق شروع به کار کرد نخست وزیری به شیعیان رسید مام جلال رئیس جمهور شده ومجلس به اهل سنت رسید.

پایان قسمت اول

 انشاءالله قسمت پایانی جمع برروی خروجی کامیاران نیوزقرارخواهدگرفتتاریخ : چهارشنبه 26 مهر 1396 | 00:33 | نویسنده : کامیاران نیوز | نظرات